Oprava a údržba strechy

Údržba je kľúč k úspechu

Oprava a údržba striech sú dôležitou súčasťou ich dlhovekosti a ochrany pred poškodením. Strecha na Kľúč ponúka širokú ponuku služieb v oblasti opráv a údržby striech.

Jedným z najdôležitejších prvkov pri údržbe strechy je kontrola stavu krytiny a tesnenia okolo komínov, strešných okien a iných priechodov. Taktiež je potrebné kontrolovať stav odkvapového systému a úrovne ich čistenia. V prípade akýchkoľvek poškodení, ako sú praskliny, poškodenie povrchu alebo korózia, je potrebné okamžite vykonať opravy.

Ponúkame tiež náhradu chýbajúcich či poškodených krytinových panelov, opravu alebo náhradu zlomených hambáľov a väzníkov, výmenu poškodených krycích materiálov a náhradu alebo opravu zlomených alebo ohnutých strešných plechov.

Sme prirpavený na každú opravu

Okrem toho, ponúkame tiež čistenie strešnej krytiny, odkvapových systémov a ich pravidelnú údržbu. Tým sa zaručí, že odkvapový systém bude schopný správne odvádzať vodu z povrchu strechy, čím sa predíde akýmkoľvek problémom s vlhkosťou a infiltráciou vody do stavby.

Sme pripravení poskytnúť všetky potrebné služby, aby sa vaša strecha udržala v najlepšom stave. Naši skúsení odborníci sú vybavení najmodernejšou technológiou a nástrojmi na opravy a údržbu vašej strechy.

Ak máte akékoľvek otázky alebo by ste si chceli objednať služby opráv a údržbu strechy, neváhajte nás kontaktovať. Naši zamestnanci sú k dispozícii, aby vám pomohli a poradili v oblasti opráv a údržby vašej strechy.

Nechajte si vypočítať cenovú ponuku